(PL only) ADHD nie jest takie samo dla wszystkich.

(PL only) ADHD nie jest takie samo dla wszystkich.

Wrocławska Fundacja Ponad Schematami wspiera neuroróżnorodność głównie poprzez sztukę i sport. Coraz więcej osób dorosłych dostaje diagnozę właśnie o tym, że są osobami z ADHD. Rozmawiamy z prezeską fundacji m.in. o różnych cechach ADHD, które z pozoru się wykluczają,...