Wrocławska Fundacja Ponad Schematami wspiera neuroróżnorodność głównie poprzez sztukę i sport. Coraz więcej osób dorosłych dostaje diagnozę właśnie o tym, że są osobami z ADHD. Rozmawiamy z prezeską fundacji m.in. o różnych cechach ADHD, które z pozoru się wykluczają, jednak to właśnie ta złożoność jest istotna w zrozumieniu zjawiska. “ADHD nie jest takie samo dla wszystkich”

Link do odcinka: